ประกาศ/ Announcement

การเปลี่ยนแปลงสำหรับคริสตจักรต่อมาตรการของทางรัฐนิวยอร์กเพื่อรับมือกับปัญหาโคโรน่าไวรัสระบาด 

คริสตจักรชาวไทยนิวยอร์กซึ่งตั้งอยู่ในเขตการปกครองของรัฐนิวยอร์กเล็งเห็นถึงปัญหาที่ร้ายแรงมากขึ้นในขณะนี้และตกลงร่วมมือกับทางรัฐบาลต่อมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส จึงได้ขอความร่วมมือมายังสมาชิกทางคริสตจักรชาวไทยทุกท่าน คือ; 

1) ทางคริสตจักรขอเปลี่ยนรูปแบบการนมัสการในวันอาทิตย์ จากการมารวมตัวกันที่คริสตจักร เป็นการให้สมาชิกรับชมและร่วมนมัสการผ่านทางการถ่ายทอดสดของกลุ่ม CHOUR-THAI GROUP สำหรับสมาชิกที่มี FACEBOOK และ ทางกลุ่ม ฮาบากุก สำหรับสมาชิกที่มี LINE เวลา 11:45น.

2) การเรียนพระคัมภีร์ศึกษา (BIBLE STUDY) จะมีเป็นปกติ เริ่มเวลาบ่ายสามโมงครึ่ง แต่จะใช้วิธีเดียวกันกับการนมัสการคือ ผ่านทางการถ่ายทอดสดของกลุ่ม CHOUR-THAI GROUP สำหรับสมาชิกที่มี FACEBOOK และ ทางกลุ่ม ฮาบากุก สำหรับสมาชิกที่มี LINE 

3) กลุ่มอธิษฐาน (Prayer Meeting) เริ่มเวลาห้าโมงเย็นทุกวันพุธ สามารถติดตามได้ทางการถ่ายทอดสดของกลุ่ม CHOUR-THAI GROUP สำหรับสมาชิกที่มี FACEBOOK และ ทางกลุ่ม ฮาบากุก สำหรับสมาชิกที่มี LINE ท่านสามารถส่งหัวข้ออธิษฐานมาได้ทั้งทางสองข่องทาง

- ขอพี่น้องจะร่วมกันอธิษฐานต่อสถานการณ์ในขณะนี้ ที่พระเจ้าจะนำพาให้เราเข้าใกล้ชิดพระองค์ ไม่ให้ปัญหาใดๆ เป็นอุปสรรค์ต่อการนมัสการพระเจ้า 

- ติดตามข้อมูลข่าวสารการเปลี่ยนแปลงของทางคริสตจักรผ่านทางเว๊บไซด์ทางคริสตจักร WWW.THAICHURCHNY.COM, CHOUR-THAI GROUP (FACEBOOK) และ ทางกลุ่ม ฮาบากุก (LINE) 

สำหรับท่านที่ยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มเพื่อติดตามการนมัสการ ขอเชิญติดต่อยังเซี้ยที่เบอร์ 347-8305811 เพื่อช่วยเหลือในการติดตั้ง 
** ท่านยังสามารถติดตามคำเทศนา และ บทเรียนพระคัมภีร์ได้ทางเว๊บไซด์ของทางคริสตจักร WWW.THAICHURCHNY.COM


New change for church according to the State New York rules:- Our church is a part of New York State so we must seriously show our cooperation during this crisis, starting on the Sunday March 22nd 2020:-

1) The church will no longer open for attended service. The service worship will be live, starting at the usual time 11:45am, through the chuch’s social media private group on Facebook App and through the Habakkuk group in the LINE App

2) The Bible Study will also be live at 3:30pm through both groups on both platforms: Facebook and LINE

3) The prayer meeting will be live at 5:00pm every Wednesday through both groups on both platforms: Facebook and LINE. Everyone can send the prayer request through both platforms.

- Please pray for this present cicumstances, that the Lord will bring us close to Him although we are not able to attend worship in the temple of God. NOTHING CAN STOP US FROM PRAISING HIM!

- Please keep your notifications on for any updates through our website, Facebook’s Chour-Thai Group and LINE’s Habakkuk’s group

* For those who have not joined in either of these groups, please contact Zia at 347-830-5811, so you can follow the worship service streaming.

** Everyone can follow up weekly Sermons, Bible Studies and Bible Lessons (the series) from the church’s website

________________________________________________________________________


SCHEDULE AND EVENTS 

SUNDAY / วันอาทิตย์
11: 45 AM       - Singspiration / เพลงสรรเสริญพระเจ้า
12:00 PM        - Worship Service / นมัสการพระเจ้า
01:30 PM         - Luncheon / อาหารเที่ยง
03:00 PM         - Bible Study Groups / กลุ่มคัมภีร์ศึกษา
1.      Adult Group (Thai Language) / กลุ่มผู้ใหญ่ (ภาษาไทย)
2.      Adult Group (English Language) / กลุ่มผู้ใหญ่ (ภาษาอังกฤษ)
3.      New Comers Group (Thai language) /กลุ่มผู้เชื่อใหม่ (ภาษาไทย)
4.      Youth Group (English Language) / กลุ่มอนุชน (ภาษาอังกฤษ)
04:00 PM         - Youth Group Meeting / ประชุมอนุชน
 
WEDNESDAY / วันพุธ
06:30 PM         - Bible Study & Prayer Meeting at the Parsonage 
คัมภีร์ศึกษา/อธิษฐาน
 
EVERY FIRST THURSDAY OF THE MONTH 
ทุกวันพฤหัสแรกของเดือน

11:30 AM - 02:30 PM         - Luncheon Fellowship at the Parsonage อาหารกลางวันสามัคคีธรรม ที่บ้านพักศิษยาภิบาล

EVERY THURSDAY BIBLE STUDY ENGLISH ONLY 

12:30 PM - 1:15PM


________________________________________________________________________Public Transportation

จาก Manhattan ขึ้น subway สาย 4 มาลงที่ ป้าย Woodlawn (ป้ายสุดท้าย) แล้วต่อรถเมล์สาย 4 หรือ สาย 20 ให้ลงที่ป้าย A&P supermarket (McLean & New York State Thruway.)

From Manhattan
Take number 4 to Woodlawn (last stop) go down stair and take bus number 4 or 20
For bus number 20 you can get off at McLean & New York State Thruway.
For bus number 4 you can get off at 1 stop after McLean & New York State Thruway.


Driving Directions 

From New York State
Take I-87 South toward NEW YORK STATE THRUWAY SOUTH
Take exit #1/HALL PLACE/MCLEAN AVE onto CENTRAL PARK AVE
Turn Right onto Forest Ave (Near Walkway Overpass)
Turn Right onto Sherman Ave (Church is down on Left)


From New Jersey
Take Route 80 East to George Washington Bridge (lower level)
Take Exit #1C/MAJ DEEGAN EXPWY/ALBANY/QUEENS onto I-87 N
Take exit #14/MCLEAN Ave
Turn Left at 1st Light onto MCLEAN Ave
Turn Left at 1st Light onto Central Park Ave
Turn Right onto Forest Ave (Near Walkway Overpass)
Turn Right onto Sherman Ave (Church is down on Left)

 tessalee4@gmail.com    © Thai Church NY